Arbeidstid på julaften og i julen

Til venstre er det et nærbilde av granbar, til høyre sitter en dame foran en laptop.

Julen består av tre helligdager hvor arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven skal ha arbeidsfri. Mange arbeidsplasser gir i tillegg sine arbeidstakere fri på jul- og nyttårsaften uten at disse fridagene må tas ut som ferie. Noen praktiserer også fri på de vanlige arbeidsdagene som faller i romjula. Lovverket gir imidlertid ikke rett til arbeidsfri på disse dagene. Hva er egentlig reglene rundt arbeidstiden julaften?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
02/05/2023

Arbeid på julaften

Julaften er en arbeidsdag og man har i utgangspunktet ikke krav på fri denne dagen. Dersom man ikke arbeider julaften, skal denne som utgangspunkt tas ut som en vanlig feriedag.

Arbeidsmiljøloven § 10-10 gir imidlertid rett til fri etter klokken 15 på julaften. Dersom man blir pålagt å arbeide etter dette tidspunktet, må vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt. Det vil si at arbeid etter klokken 15 ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Dette utelukker i de aller fleste tilfeller vanlig kontorarbeid.

Arbeid på nyttårsaften

Arbeidsmiljøloven knytter ingen særskilte rettigheter opp mot arbeid på nyttårsaften.

Det vil si at også dette praktiseres som en vanlig arbeidsdag. Det skal imidlertid ikke tillates arbeid etter klokken 18 på nyttårsaften siden den påfølgende dagen (1. nyttårsdag) er en helligdag.

Man har som nevnt ikke rett til fri disse dagene; arbeidsgiver står fritt til å gi de ansatte fri. Dette blir naturligvis ansett som et gode i arbeidsforholdet og mange praktiserer derfor redusert arbeidstid i julen.

Feriedager i juleferien

Dersom man ikke har avtalt et slik gode i arbeidsforholdet, må man ta ut feriedager for å få fri jul- og nyttårsaften.

Utgangspunktet etter ferieloven er at det er arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles. Arbeidsgiver kan derfor i utgangspunktet bestemme at arbeidstakeren skal legge ferie til disse dagene, og at det må tas ut henholdsvis to feriedager (jul- og nyttårsaften). Det er fullt mulig at arbeidsgiver gir arbeidstakerne bedre vilkår ved å praktisere en halv feriedag for hver av dagene. Dette er imidlertid opp til arbeidsgiver.

Helligdager i romjulen

Både søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager er arbeidsfrie dager i henhold til arbeidsmiljøloven.

I romjulen gjelder dette 1. og 2. juledag samt 1. nyttårsdag.

Lønn i romjulen

Dersom man arbeider på jul- eller nyttårsaften, har man naturligvis rett til lønn.

Hva gjelder 1. og 2. juledag samt 1. nyttårsdag er dette som nevnt arbeidsfrie dager. Utgangspunktet er derfor at man heller ikke har krav på lønn for disse dagene, men det finnes noen unntak.

Dersom man har avtalt månedslønn med arbeidsgiver, vil man ha krav på fast lønn hver måned. Utbetalingen vil derfor skje uavhengig av hvor mange helligdager det er i måneden.

For arbeidstakere med timelønn, vil disse imidlertid ikke ha krav på lønn for disse dagene. Det kan være at tariffavtalen eller andre interne regler gir en rett til lønn.

Som for arbeid på jul- og nyttårsaften, står imidlertid arbeidsgiver fritt til å avtale bedre vilkår med sine ansatte.

Lær mer om dine rettigheter!

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater