Retten til å fortsette i stillingen

Ved spørsmål om sakligheten av en oppsigelse, vil det ofte være viktig for arbeidstaker å få fortsette i stillingen så lenge saken er under behandling. Selv om oppsigelsen skulle bli funnet usaklig etter at arbeidstaker har vært ute av stillingen i en periode, vil partene ofte har rukket å innrette seg slik at dette i praksis blir vanskelig.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater