Arbeidsmiljøloven § 2 A-1: Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

"Me Too"-kampanjen har bidratt til en økt bevissthet omkring varsling på arbeidsplassen. Kampanjen har satt et fokus på arbeidstakers rettigheter ved varsling og har synliggjort viktigheten av å ha gode varslingsrutiner innad i virksomheten. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater