Overvåking på arbeidsplassen

Arbeidsgiver kan i enkelte sammenhenger ha et behov for å overvåke arbeidsplassen. Så vel lovverk som tariffavtale gir rettslig grunnlag for å kunne overvåke. Men behovet for overvåking må være tuftet på et saklig grunnlag. Dernest er det slik at de tillitsvalgte og de ansatte skal være informerte om hvilke tiltak som ønskes iverksatt.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater