Kan arbeidsgiver bestemme hvor den ansatte skal bo?

I utgangspunktet står enhver arbeidstaker fritt til å bosette seg der han måtte ønske. Du som arbeidsgiver har dermed ingen rett til å blande deg inn i hvor en arbeidstaker ønsker å bosette seg. Imidlertid vil et ønske eller et krav om et bestemt bosted i enkelte tilfeller kunne ha fornuftige og saklige formål. Normalt vil det også være i arbeidstakers interesse å bo nokså nærme arbeidsplassen fordi dette korter ned reisetiden til og fra jobb.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater