Oppsigelse av ansatt som mottar gaver og bestikkelser

ARB - Bestikkelse

Hvordan skal du som arbeidsgiver forholde deg til at ansatte mottar gaver og bestikkelser? Det finnes ingen generell regel som bestemmer det foreligger oppsigelsesgrunn ved slike forhold. Hvorvidt det å motta en gave kan medføre oppsigelse må derfor vurderes konkret. Faktorer som spiller inn kan blant annet være om det foreligger lojalitetsbrudd, gavens verdi og hvem som gir gaven.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater