Oppsigelse i prøvetid

For en arbeidstaker ansatt på prøvetid er oppsigelsesfristen 14 dager, med mindre en annen frist er avtalt. I prøvetiden er vernet mot oppsigelse svakere enn ellers, med det kreves likevel en saklig begrunnelse. En saklig begrunnelse for oppsigelse i prøvetiden må basere seg på arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater