Oppsigelse i prøvetiden: Kan arbeidstaker sies opp uten forutgående advarsel?

header proevetid oppsigelse

Som arbeidsgiver er det viktig å være klar over at arbeidstaker har vern mot oppsigelse i prøvetiden. Vernet er imidlertid ikke like sterkt som etter prøvetidens utløp. I prinsippet gjelder kravet til "saklig grunn", men i en noe modifisert utgave.

For å teste ut om arbeidstaker i tilstrekkelig grad klarer å tilpasse seg arbeidet og sine kolleger, vil det ikke være avgjørende om det er meddelt advarsler eller ikke. Det sentrale er hvordan arbeidsgiver kan dokumentere arbeidstakers atferd og virksomhetens aktivitet for å ev. justere denne. 

Dersom det er mangler ved faglig dyktighet, tilpassing til arbeidet eller pålitelighet, vil det være langt enklere å iverksette oppsigelse i prøvetiden enn etter dens utløp. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater