Oppsigelse og avskjed. Hva skal til?

Både oppsigelse og avskjed betyr at arbeidsforholdet avsluttes. Hovedforskjellen er at ved oppsigelse har arbeidstakeren rett til å jobbe ut en oppsigelsestid (som oftest tre måneder), mens ved avskjed må arbeidstakeren "gå på dagen".

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater