Oppsigelse eller avskjed?

Både oppsigelse og avskjed betyr at arbeidsforholdet avsluttes fra arbeidsgivers side. Hovedforskjellen er at ved oppsigelse har arbeidstakeren rett til å jobbe ut en oppsigelsestid (som oftest tre måneder), mens ved avskjed må arbeidstakeren "gå på dagen".

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater