Oppsigelse av daglig leder?

Daglig leder har i utgangspunktet det samme oppsigelsesvernet som andre ansatte. Dette gjelder imidlertid ikke der det er inngått en forhåndsavtale om etterlønn ved fratredelse, jf. arbeidsmiljøloven § 15-16.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater