Arbeidsgivers illojalitet?

 Normalt tenker man på at det er arbeidstaker som skal være lojal mot sin arbeidsgiver. Men i et arbeidsforhold er det en gjensidig lojalitetsplikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det innebærer at at arbeidsgiver skal vise respekt for den ansatte og ikke foreta handlinger som kan virke støtende.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater