Avskjed ved utilbørlig opptreden fra arbeidstaker

Et arbeidsforhold bygger på tillit mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Arbeidsgiveren må kunne forvente at de ansatte er lojale mot bedriften, dens kunder og kollegaer. Utilbørlig opptreden fra en arbeidstaker kan gjøre stor skade på bedriften og dens rykte. Hva kan arbeidsgiver gjøre dersom en ansatt opptrer på en slik måte?

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater