Rettigheter ved nedbemanning

I en nedbemanningsprosess har arbeidstaker rett til å øve innflytelse på beslutningen om en selv skal bli valgt ut i en utvelgelsesprosess. Dette vil arbeidstakeren ha anledning til i drøftelsesmøtet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater