Rettigheter ved nedbemanning

I en nedbemanningsprosess har arbeidstaker rett til å øve innflytelse på beslutningen om en selv skal bli valgt ut i en utvelgelsesprosess. Dette vil arbeidstakeren ha anledning til i drøftelsesmøtet.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/06/2015

Dersom man mottar en oppsigelse etter avholdt drøftelsesmøte, vil man ha rett til å kreve forhandlinger. Arbeidstakeren har da rett til å stå i stillingen ut oppsigelsesfristen, eller enda lengre dersom forhandlingene fortsetter etter at oppsigelsesfristen er utløpt.

Hvis partene ikke kommer til enighet i et forhandlingsmøte, kan den oppsagte bringe saken inn for domstolen. Som hovedregel vil arbeidstakeren ha krav på å fortsette i arbeidet mens saken står for domstolen.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater