Rettigheter ved nedbemanning

I en nedbemanningsprosess har arbeidstaker rett til å øve innflytelse på beslutningen om en selv skal bli valgt ut i en utvelgelsesprosess. Dette vil arbeidstakeren ha anledning til i drøftelsesmøtet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater