Grensen mellom arbeidstakers ytringsfrihet og illojale utsagn

En arbeidstaker er forpliktet til å fremme arbeidsgiverens interesser under ansettelsesforholdet, og som arbeidstaker må man være lojal mot sin arbeidsgiver. En illojal opptreden vil derfor lett anses som brudd på arbeidstakers plikter under ansettelsesforholdet. Lojalitetsplikten omfatter også ytringer og en arbeidstaker plikter derfor å avstå fra å komme med illojale ytringer om sin arbeidsgiver. Mange ytringer er imidlertid beskyttet av ytringsfriheten og vil derfor medføre at arbeidsgivere i disse tilfeller må tåle at arbeidstakerne ytrer seg i det offentlige rom.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater