Arbeidsmiljøloven § 15-13: Suspensjon

Blir en arbeidstaker suspendert fra sin stilling innebærer dette at vedkommende midlertidig må fratre arbeidet. Arbeidsgiveren fritas imidlertid ikke fra sin lønnsplikt. En suspensjon er en ensidig beslutning, slik at den ikke krever arbeidstakers samtykke.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater