Oppsigelse ved nedbemanning?

Det er strenge krav til fremgangsmåten for en bedrift som skal nedbemanne. Både arbeidstakerne og de tillitsvalgte har krav på informasjon og medinnflytelse. I de tilfeller der nedbemanningen omfatter ti eller flere ansatte, gjelder egne regler der de tillitsvalgte har sterkere rettigheter.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater