Illojalitet etter at arbeidsforholdet har opphørt?

Utgangspunktet er at lojalitetsplikten gjelder under ansettelsesforholdet, og ikke etter at arbeidsforholdet har opphørt.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater