Standard arbeidsavtale

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av arbeidsforholdets lengde, arbeidsoppgaver, stilling, osv. Formålet med en arbeidsavtale er å beskrive arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter i det aktuelle arbeidsforholdet.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
10/06/2015

Arbeidstilsynet har laget en standard arbeidsavtale i samsvar med arbeidsmiljøloven sine minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. Skjema finner en på arbeidstilsynets hjemmesider; http://www.arbeidstilsynet.no/skjema.html?tid=78142

Det er ikke tillatt å avtale seg bort fra arbeidsmiljøloven til ugunst for arbeidstakeren. Hvis en arbeidsavtale har et innhold som er i strid med arbeidsmiljøloven på en slik måte, vil avtalen ikke være gyldig når det gjelder disse punkter.

Har du spørsmål om arbeidsavtaler kan du gjerne ta kontakt med oss i Codex. Ring 22933850 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater