Konsulentavtale på engelsk?

En konsulentavtale er en avtale som regulerer oppdragsforholdet mellom en oppdragsgiver og en oppdragstaker, en konsulent. Dette i motsetning til en arbeidsavtale som regulerer arbeidsforholdet mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
17/11/2015

Formålet med en avtale er å kartlegge arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter i det aktuelle kontraktsforholdet. Dermed bør avtalen skrives på et språk som både oppdragsgiver og oppdragstaker forstår.

Har du spørsmål om arbeidsavtaler kan du gjerne ta kontakt med oss i Codex. Ring 22933850 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater