Ferie uten samtykke

Arbeidsrettsadvokater no headerbilder 3

Dersom du som arbeidsgiver opplever at en ansatt tar ferie utenfor avtalt ferietid, kan det i enkelte tilfeller medføre oppsigelsesgrunn.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
21/05/2021

Hva sier loven om ferieavvikling?

Etter ferielovens bestemmelser har arbeidstaker rett og plikt til å avvikle ferie i løpet av året. Han skal i god tid drøfte sine ferieønsker med deg som arbeidsgiver. Du har deretter plikt til å ta arbeidstakerens ferieønsker i betraktning.

Dersom driftsmessige forhold ikke er til hinder, bør arbeidstakers ferieønske etterkommes. Imidlertid er det etter ferielovens rammer du som arbeidsgiver som til syvende og siste fastsetter når ferien skal tas.

Ugyldig fravær?

Dersom arbeidstaker motsetter lovmessige begrensninger i fastsettelse av ferietid fra deg som arbeidsgiver, og avvikler ferie utenfor den fastsatte ferietiden, vil dette være ulovlig fravær.

Beroende på omfanget kan ulovlig fravær lede til oppsigelse eller avskjed.

Oppsigelse eller avskjed på grunn av ulovlig feriefravær

Vurderes oppsigelse eller avskjed som følge av ulovlig fravær, er det veldig viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted.

I denne prosessen vil det være av avgjørende betydning å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett.

Trenger du juridisk bistand?

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse av den ansatte

  1. Bistand i oppsigelsesprosessens saksbehandling
  2. Bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
  3. Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
  4. Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

  • Vurdering av oppsigelsens grunnlag
  • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
  • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater