Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse

Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse gjelder for de fleste virksomheter og arbeidstakere, herunder private, kommunale og fylkeskommunale virksomheter. For statsansatte gjelder imidlertid bestemmelsene i tjenestemannsloven og for sjømenn og fiskere gjelder reglene i skipsarbeiderloven.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater