Permittering eller oppsigelse?

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstakeren fritas for arbeidsplikt og arbeidsgiveren slipper å betale lønn. Permittering skal benyttes hvis hensikten er at arbeidet senere kan gjenopptas.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater